Français: gagner de l'argent sur YouTube, Italiano: Guadagnare Denaro Con YouTube, Español: ganar dinero en YouTube, Deutsch: Geld verdienen auf Youtube, Português: Ganhar Dinheiro no Youtube, Русский: зарабатывать деньги на YouTube, Nederlands: Geld verdienen op YouTube, Čeština: Jak vydělávat peníze na YouTube, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Uang di YouTube, 日本語: YouTubeでお金を稼ぐ, ไทย: สร้างรายได้จาก Youtube, हिन्दी: YouTube से पैसा कमायें, العربية: الربح من خلال يوتيوب, 中文: 在YouTube赚钱, Tiếng Việt: Kiếm tiền trên Youtube, Türkçe: YouTube'da Nasıl Para Kazanılır
If you have experience with marketing, SEO, or a knack for getting people excited about the products and services you use on a regular basis, think about refining your skills and putting them to work making money online as a small business marketing consultant in your region—especially if you can become a local SEO expert and can help local clients rank higher in their search results.
However, if you're looking for realistic ways you can start earning money online now, then it really truly does boil down to seven paths you can take towards profit. Some will provide you with immediate results, helping you to address your basic monthly necessities such as rent, utilities and groceries, while others have the potential to transform your life by revolutionizing your finances in the long term.

Check with your local bank to see if they're giving away cash bonuses for opening up accounts. Banks run promotions like this all the time, so grab some real cash quickly if you're in need. It won't break the bank (no pun intended) but it will give you a quick $50 or $100 -- maybe even more -- when you really need it. You might need to deposit a minimum amount of cash (usually in the thousands) in order to qualify for these types of accounts (but not always).
Companies like Uber and Lyft offer a great opportunity to make some quick cash. You'll need a clean driving record, a fairly new car and the authorization to work wherever it is that you live. If you have all of those things, you can work when it's feasible for you, whether that's in the middle of the day during rush hour, or in the wee hours of the night on a weekend. The choice is yours.
20. Etsy – If you like to create arts and crafts, you can sell them on Etsy.It’s completely free to open an Etsy store. You simply sign up, post pictures of your creations and starting selling. You can choose your payment option, but PayPal is generally the easiest. Etsy makes it easy to sell and keep track of your inventory. There is a small listing fee and they take 3.5% of every sale you make.
This isn’t to scare you off. I simply want you to know that this guide is going to focus solely on ways to make real, sustainable extra income online. Not just a few bucks. I want to share all the mistakes I've made that got me to where I am now so that you don’t have to go through them, and can build a successful online source of income for yourself.
You could easily do home organizing for people, an industry that has gained a lot of popularity since the debut of Netflix's hit series Tidying Up with Marie Kondo. If you're a tidy and organized person yourself, and you're good at organizing spaces, why not offer your services to people around you? You'd be surprised at how many people, even on your own social media feed, might take you up on doing something like this.
You could easily do home organizing for people, an industry that has gained a lot of popularity since the debut of Netflix's hit series Tidying Up with Marie Kondo. If you're a tidy and organized person yourself, and you're good at organizing spaces, why not offer your services to people around you? You'd be surprised at how many people, even on your own social media feed, might take you up on doing something like this.
Choose your niche and check for demand: The golden course combination is when you can find an in-demand niche that aligns with your skills and unique experiences. A great way to do this is to use Google Trends and Google’s Keyword Planner to look for average monthly search volume for keywords related to your proposed course content. Are people actively looking for high-quality information about this subject? Of course, if you’re already creating content for a blog, coaching service, or a site like Medium, you can test demand this way for free just like Bryan did.

As long as there is still the written word, there will always be editors. Freelance editing and proofreading not only pays a decent hourly wage, it also gives you the chance to read about potentially interesting topics too. What's more, pursuing freelance writing & editing as a business idea can afford you a lifestyle that lets you travel the world as a digital nomad. You can find lots of job postings from companies and individuals in need of writing, proofreading, and editing services on Contena, which makes this a high-demand opportunity to make money online.
Now, if you don’t know people who might want your coaching services, there are a number of online tools and communities that make it incredibly easy to find clients and teach, on just about any topic area you can think of. Community driven platforms like Savvy.is, Clarity.fm, and Coach.me provide you with a network of potential clients to interact with, as well an integrated payment solution.
It’s sometimes hard to comprehend just how much people love t-shirts. And with the right niche, marketing, and tools, you can create an online t-shirt business that makes you extra money online while you sleep. (Even Bloomberg and Forbes feature stories from entrepreneurs who've done just that.) Services like TeeSpring make it easier than ever to create a t-shirt drop-shipping business where they handle the sales, printing, and shipping, and you’re only responsible for design and marketing. Or you can even buy into well-established franchise businesses like Rhea Lana that sell fashionable, affordable kids clothing and get the backing of a proven organization to fuel your online sales. For more tips, check out this simple guide to launching and marketing an online clothing store by my friends over at Selz.
Each item purchased through your Amazon links give you a commission. It doesn’t take high volume traffic to achieve results, either. I began making money with the program when I only had 1,000 hits per month on my site. They can apply your earnings to your Amazon account balance, issue you a check, or direct deposit into your bank account. If you love Amazon, you’ll love their associate’s program. Click here for another Lifehack dedicated to Amazon Associates.
An online business model I love is utilized by GetVoiP, an affiliate marketer based in New York. GetVoiP acts as an agent for business communication providers. They maintain updated listings of VoiP providers, including ratings, comparisons, consumer reviews, in-depth knowledge of market and end-user trends, and expert opinions from business professionals on a variety of topics related to business consumers. By not only keeping abreast of news, but providing detailed analysis of products being offered, GetVoiP is able to generate traffic to their site and increase their clout with businesses.

Finally, leverage your YouTube reputation and attract live speaking engagements. If the YouTube channel you produce is focused on a specific niche or audience, do some research about annual conferences or other industry events that have keynote speakers. Then, utilize your YouTube statistics and some of your best clips, to put together a package and pitch to the directors of these events.
Walk around your neighborhood or town and I’m sure you’ll see tons of great local businesses with terrible design. However, with increasingly easy-to-use tools like Adobe Illustrator, Venngage, Stencil, and Visme, just about anyone with a creative mindset and a good amount of motivation can start making money online by being a graphic designer for local companies.
If you’re a fitness buff and have the right combination of charisma and business sense, working as a part-time online personal trainer can be both physically and financially rewarding. Once you build up a reputation and client base for yourself, it could easily turn into a full-time endeavor for you. Check out this interview with several fitness blog owners who are making a living online, from MonetizePros. As well, I'd recommend checking out this resource if you want to take this business idea seriously and get started with a business plan for your personal fitness trainer business today.

Research individual companies in your desired niche: If possible, it’s always better to become an affiliate directly with a company (if they have an internal affiliate program), as no one else will be dipping into your commission rate. This is the preferred route for most of the prominent affiliate marketers, including Pat Flynn. Unfortunately, it’s also the most work, as you’ll have to do the research yourself to see who offers programs (they’re usually listed in the website footer).

Another seemingly free site you can make money from is Wikipedia. People who say it’s easy to edit Wikipedia have clearly never tried editing Wikipedia – it’s a pain. Thankfully it’s a pain for companies as well, so many of them are willing to pay editors to assist them in the editing process. You’ll become a bounty hunter in a way, choosing your own lines to cross and keep. If editing is something you like to do, and you’re willing to put in the work it takes to learn Wikipedia’s dispute process, roll up your sleeves and try this one out.
People are turning to audio and visuals when it comes to technical subjects. However, you should consider doing an ebook first and turning it into an audiobook through a resource like Audible's ACX platform. You can hire a producer either through a royalty share program, so you don't have to shell out upfront cash, or you can do a pay-per-hour hire as well.
×